Tilknytning af bygningsdel i modeldata-modulet

I denne guide vil du blive introduceret for de to metoder, hvorpå man kan tilknytte en bygningsdel fra bygningsdelsdatabasen med et element fra din Revit-model i model-modulet.

Det er også muligt at tilknytte en bygningsdel direkte i Revit med BIM Shark addin’et – eller gøre begge ting. Se her hvordan du kan tilknytte i Revit.

1
 Start med at gå til modulet Model i dit projekt på BIM Shark:

2
 I listen vælges enten den Revit model, som indeholder den eller de elementer som du vil tilknytte en bygningsdel, eller Alle modeller hvis du vil tilknytte elementer fra flere modeller på én gang:

3
Via navigationsruden i venstre side findes frem til de rette elementer:

Bemærk: Hvis man fx vil se typerne for et specifik kategori, skal der trykkes på selve kategorien. Hvis man vil se listen over instanser under en given type, skal man trykke på selve typen.
4
 I indholdssiden som viser selve elementerne afkrydses én eller flere elementer, som ønskes tilknyttet til samme bygningsdel.

5
 Tryk derefter på Forbind bygningsdel og vælg bygningsdelen fra listen. Tryk på Forbind for at gemme handlingen:

6
 I indholdssiden kan man nu i kolonnen Linked bygningsdel se præcis hvilken bygningsdel elementet er tilknyttet fra bygningsdelsdatabasen:
Hvis en tilknytning sker på type-niveau, vil alle dens instanser automatisk nedarve samme samme tilknytning. Dette vil blive markeret med grå tekst på instanserne, og kan manuelt overskrives om nødvendigt:

7
 Afslutningsvis kan du vælge at køre en synkronisering i Revit addin’et for at få ændringerne til at træde i kræft i Revit modellerne.