Tilknytning af bygningsdel i Revit

I denne guide vil du blive introduceret for de to metoder, hvorpå man kan tilknytte en bygningsdel fra bygningsdelsdatabasen i BIM Shark med et element i din Revit-model.

2 nemme metoder til at komme godt i gang:

Det er også muligt at tilknytte en bygningsdel direkte i BIM Shark – eller gøre begge ting. Se her hvordan du kan tilknytte i Model-modulet.

Metode 1: Markering af element(er)

1
Start med at gå til Settings og sikre dig at der er indtastet gyldig API-kode og udvalgt et projekt. Se hvordan du kommer i gang hér.
2
I din Revit-model markeres ét eller flere elementer, som du vil knytte til en bygningsdel i det udvalgte BIM Shark projekt. Bemærk: Alle de markerede elementer vil blive tilknyttet på samme niveau (type eller som instanser).
3
I BIM Shark værktøjsbåndet vælges herefter Current Selection:

4
I fanebladende i toppen af vinduet, vælges om man ønsker at tilknytte på typen eller instansen:Til sidst vælges den tilhørende bygningsdel i træstrukturen og bekræfter ved at trykke på knappen Apply eller dobbelt-klikke på bygningsdelen i listen.

5
Ved at gå til Properties på typen eller instansen, kan du nu se at BS parametrene er blevet udfyldt, som betyder at koblingen er etableret korrekt:
6
Afslutningsvis kan du køre en Sync Now for at få de seneste ændringer synkroniseret med dit BIM Shark projekt. Din data vil desuden kunne ses i model-modulet

Metode 2: Fra samlet liste

1
a
Start med at vælge  From list i BIM Shark værktøjsbåndet:

BIM Shark Revit Addin - From list

b
I listen vises alle typer i modellen. Find det element fra modellen, som du ønsker at forbinde:

BIM Shark Revit Addin - Form list

c
Nu skal der tages stilling til, om du ønsker at forbinde på typen eller instansen af udvalgte element. Type:
a
Tryk på Link til højre for den type du vil forbinde.
b
I det nye vindue, udpeges bygningsdelen fra BIM Shark projektet, som du vil forbinde med, ved at dobbelt-klikke eller tryk Apply.
c
BS Component kolonnen vil blive udfyldt med navnet på bygningsdelen, og du kan nu trykke OK for at gemme og lukke vinduet.

Instans:

a
Start med at trykke på See QTO udfor det element, som du vil forbinde en eller flere af dens instanser med.
b
I det nye vindue vises alle de tilhørende instanser. Tryk på Link til højre for den instans som du vil forbinde:

BIM Shark Revit Addin - Quantity Takeoff

c
I det nye vindue, udpeges bygningsdelen fra BIM Shark projektet, som du vil forbinde med, ved at dobbelt-klikke eller tryk Apply.
d
Når du er færdig med at forbinde de ønskede instanser, trykkes på OK for at lukke QTO-vinduet.
e
Ved at trykke på fanebladet Custom Types, kan man se hvilke instanser som er forbundet:

Da instanser i Revit altid skal tilhøre en type, laver app’en selv en “custom type”, som de forbundet instanser kommer til at tilhøre. Custom typen er kun noget BIM Shark opretter internt, og har derfor ingen indflydelse på den normale struktur og inddeling i din Revit model.

f
Afslutningsvis kan du køre en Sync Now for at få de seneste ændringer synkroniseret med dit BIM Shark projekt. Din data vil desuden kunne ses i model-modulet

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os