Support center

Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!

Tildeling og ændring af virksomhedsroller

I denne guide gennemgår vi rollerne som ansatte for en virksomhed kan have og hvordan disse kan ændres.

Virksomhedsroller

Ikke alle ansatte i en virksomhed skal nødvendigvis have adgang eller kunne det samme. Derfor kan ansatte have én af følgende roller:

Alm. bruger (Flere kan have denne rolle)

Som alm. bruger kan du:

 • Deaktivere ens egen bruger.
 • Oprette nye projekter.

Virksomhedsadmin (Flere kan have denne rolle)

Som admin kan du:

 • Sende og administrere invitationer.
 • Skifte roller på ansatte med rollerne “Admin” og “Alm. bruger”.
 • Deaktivere ansatte som er “Alm. bruger”.
 • Oprette nye projekter.
 • Ændre virksomhedens stamdata (navn osv.).

Super-virksomhedsadmin (Kun én kan have denne rolle)

Den første som opretter virksomheden vil automatisk blive tildelt rollen som “Superadmin”. Der skal der altid være én superadmin i en virksomhed.

Som Superadmin kan du:

 • Sende og administrere invitationer.
 • Skifte roller på alle ansatte.
 • Deaktivere alle ansatte.
 • Oprette nye projekter.
 • Administrere betalingsindstillinger.
 • Ændre virksomhedens stamdata (navn osv.).

Ændring af roller

 1. For at ændre rolle for dig selv eller en anden ansat, så skal du starte med at gå til siden for “Ansatte”:
 2. Til højre for den ansatte som du vil ændre status på trykkes på knappen “Skift rolle”:
 3. Herefter åbnes et vindue, hvor der i listen kan vælges den nye rolle. Til sidst trykkes på knappen “Skift rolle” for at gemme ændringerne:

Ændring af egen rolle som Superadmin

Hvis du ændrer din egen rolle – og er i forvejen Superadmin – vil du blive bedt om at vælge en anden ansat, som skal overtage Super-Admin rollen:

I den første liste vælges din nye rolle. I den nederste vælges hvilken ansat der skal opgraderes til Super-Admin for virksomheden.

 

Bemærk, at ikke alle har adgang til at skifte roller for andre ansatte i virksomheden.

Artiklen blev sidst opdateret 25 maj 2020

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os