Support center

Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!

Sync Schedule fra Revit

Med “Sync Schedule” (Synkronisering af skemaer) kan du overføre alle typer skemaer fra Revit til dit BIM Shark projekt. Data kan dernæst indsættes i dokumenter som bl.a. tegningslister og dørskemaer, så der er sammenhæng mellem dine dokumenter og din (BIM)model.

Opsætning af skema

Unik første kolonne

Det er vigtigt, at værdierne i den første kolonne er unikke, da det i BIM Shark bruges til at adskille de forskellige rækker fra hinanden. Vi anbefaler, at du bruger Family and Type eller BIM Shark Tag til det unikke felt.

Navngivning af skemaet

For at kunne eksportere skemaet, skal navnet starte med BIMShark. Dermed kan du nemt skelne mellem ”normale” skemaer, som ikke behøver at blive sendt til BIM Shark, og hvilke der automatisk bliver delt med dit BIM Shark projekt.

Synkronisering af skemaer fra Revit

Der er to måder at sende skemaer på; manuel og automatisk. Læs om de to forskelle nedenfor. 

Manuel synkronisering

Hvis man ønsker selv at styre hvornår man vil synkronisere sine skemaer, så kan denne metode benyttes:

  1. Sikrer dig at Schedules? er slået fra under Settings i Revit addin-et. Ellers vil skemeaet automatisk blive synkroniseret når der bliver trykket på Sync Now:
  2. Åbn det skema som du ønsker eksporteret til BIM Shark. Vær sikker på at det er opsat som beskrevet længere oppe.
  3. Tryk på Sync Schedule, som evt. ligger under Link To Documents menuen.
  4. Efter succes-beskeden kan du nu gå til BIM Shark og se eller bruge din data. 

Automatisk synkronisering

  1. Under Settings (indstillinger) sættes flueben i Schedules?:
  2. Når der bliver trykket på Sync Now, vil alle skemaer som starter med BIMShark (bemærk forskel i store og små bogstaver) blive synkroniseret med dit BIM Shark projekt:

Brug din data i dokumenter

Gå til denne artikel for at se hvordan du indsætter værdier fra dataudtræk i dokumenter.

Artiklen blev sidst opdateret 1 februar 2019

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os