Support center

Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!

Skabeloner og arkiver

Det er nemt at arbejde med skabeloner i BIM Shark. Du kan til en hver tid gemme et dokument som en skabelon, sådan at den kan danne grundlag for nye beskrivelser.
Du kan genne et godt dokument som en skabelon fra dokumentoversigten.

Alm. skabelon

Start en ny skabelon ved at vælge “skabeloner” og vælg “Virksomhed” i topmenuen.

i BIM Shark findes der to typer af skabeloner.

Arbejdsbeskrivelses-skabelon

Arbejdsbeskrivelsesskabeloner er sammenligneligt med et alm. dokument, men du kan indsætte et
afsnit af typen “indsæt afsnitsskabeloner”. “indsæt afsnitsskabeloner” er en placeholder for hvor
dine bygningsdelsbeskrivelser ønskes indsæt.

Skabelontypen er tiltænkt arbejdsbeskrivelser, men kan også bruges til andre formål.

Bygningsdelsbeskrivelses-skabelon

Bygningsdelsbeskrivelsesskabelon er sammenligneligt med et alm. dokument, men beskrivelser kan
tilknyttes bygningsdele og indsættes i arbejdsbeskrivelser.

Seneste opdateret 12 februar 2017 af Nicklas Østergaard

Populære artikler