Support center

Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!

Oprettelse af tilbudsliste

I BIM Shark er det muligt at oprette en tilbudsliste ud fra de bygningsdele du har oprettet i et projekt. Du kan vælge at oprette en standard opsætning til dine tilbudslister. Dette gør du ved at vælge ”bips b1000” under ”Struktur”.

Vælger du ikke noget under ”Struktur” betyder det blot at du slev skal oprette de ark (faneblade) du ønsker i din tilbudsliste.
Du kan arbejde med dine tilbudslister ved at trykke på menuen ”Tilbudslister” under dit projekt. For at oprette et nyt ark i din tilbudsliste skal du trykke på ”Opret nyt ark”.

Du kan oprette lige så mange ark, som du har brug for til dit projekt.

Når du opretter et ark skal du udfylde felterne “Listenummer”, “Navn” og ”Reference”.
• “Liste nummer” angiver hvor det nye ark skal indsættes. Dette er først relevant ved flere ark.
• “Navn” angiver titlen på dit ark.
• ”Reference” er et valgfrit felt, som kan bruges til at referere til fx bips basis beskrivelser. Når du har oprettet dit første ark er du klar til at tilføje bygningsdele. Du tilføjer en bygningsdel til tilbudslisten ved at klikke på ”Tilføj bygningsdel(e) til dette tilbud”.

I modal vinduet kan du vælge hvilke bygningsdele du ønsker at indsætte i tilbudslistearket. Du kan vælge en eller flere på listen. Når du har valgt de ønskede bygningsdele trykker du på ”Indsæt”.

NB. Du kan kun tilføje bygningsdele fra bygningsdelsoversigten. Det er derfor vigtigt, at du har oprettet bygningsdele først, ellers kan de ikke tilføjes. En bygningsdel kan kun tilføjes til ét ark. Dvs. at du ikke ved en fejl kan komme til at tilføje en bygningsdel to gange, med det resultat at du får en
forkert mængde.
Du kan nu oprette en tilbudsliste.

Når du opretter en bygningsdel har du mulighed for at tilføje din bygningsdel til en tilbudsliste med
det samme. Dette gør du ved at klikke på fanebladet ”Tilbudsliste” når du opretter en bygningsdel.

  • Titlen er låst til navnet på bygningsdelen.
    I ”Overskriv titel” har du mulighed for at overskrive skabelonens titel.
  • I feltet ”Skabelon” vælges hvilken bygningsdelsskabelon (typisk kapitel 4 iht. bips) der skal
    danne grundlag for bygningsdelen.
  • I ”Indsæt i tilbudsliste” kan du vælge at indsætte bygningsdelen i allerede oprettede
    tilbudslisteark.

Når alle felter er udfyldt trykker du på ”Opret bygningsdel” og du har nu oprettet en bygningsdel.

Artiklen blev sidst opdateret 12 februar 2017

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os