Support center

Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!

Opret automatisk arbejdsbeskrivelse

Med BIM Shark kan du oprette dine arbejdsbeskrivelser automatisk, forudsat at du har brugt lidt tid på at tilpasse dine skabeloner. Med smart brug af Sharktags, vil beskrivelserne kræve minimal manuel tilpasning til projektet. For at kunne oprette en automatisk arbejdsbeskrivelse, er det nødvendigt at du først opretter en skabelon for en arbejdsbeskrivelse og en skabelon for hver forskellig bygningsdel du ønsker at tilknytte din arbejdsbeskrivelse. Du kan læse mere om hvordan
du opretter skabeloner under afsnittet skabeloner.

Oprettelsen kan gøre samtidig med at du opretter bygningsdele eller efterfølgende:

Opret automatisk arbejdsbeskrivelse samtidig med oprettelse af en bygningsdel

For at operette en automatisk arbejdsbeskrivelse skal du først oprette et dokument i projektet. Dokumentet skal indeholde et afsnit af typen “indsæt afsnitsskabeloner”. Det anbefales at gøre dette på baggrund af en arbejdsbeskrivelsesskabelon, du kan også starte et nyt dokument fra grunden. Når du har oprettet minimum én arbejdsbeskrivelse kan du klikke på ”Opret ny bygningsdel” og vælge fanebladet beskrivelse.

• Titlen er låst til navnet på bygningsdelen. I ”Overskriv titel” har du mulighed for at overskrive skabelonens titel.
• I feltet ”Skabelon” vælges hvilken bygningsdelsskabelon (typisk kapitel 4 iht. bips) der skal danne grundlag for bygningsdelen.
• I ”Indsæt i beskrivelse” kan du vælge at indsætte bygningsdelsbeskrivelsen i allerede oprettede dokument. Dette betyder at du kan oprette X antal arbejdsbeskrivelser (typisk kapitel 1-3 iht. bips) på baggrund af fx dine skabeloner og indsætte bygningsdele efterfølgende.

Når alle felter er udfyldt trykker du på ”Opret bygningsdel” og du har nu oprettet en bygningsdel og
en tilhørende arbejdsbeskrivelse.

Opret automatisk arbejdsbeskrivelse samtidig med oprettelse af en
bygningsdel:

Det er også muligt at oprette bygningsdelene først og efterfølgende tage stilling til hvilken arbejdsbeskrivelse de skal tilknyttes. I projektet vælger du menuen ”Dokumenter” og klikker på ”Auto oprettelse af dokument i projektet”.

I ”Titel” angiver du arbejdsbeskrivelsens ønskede titel.
I ”Dokumentskabelon” (Arbejder) vælger du hvilket dokument der skal udgøre den generelle tekst (typisk kapitel 1-3 iht. bips).
I ”vælg bygningsdele” vælger du en eller flere bygningsdele, som du ønsker indsat i din dokumentskabelon.
Når alle felter er udfyldt trykker du på ”Opret dokument” og du har nu oprettet en samlet arbejdsbeskrivelse og en tilhørende beskrivelse.

Seneste opdateret 11 april 2017 af Nicklas Østergaard

Populære artikler