Overblik over Settings

Under settings kan den grundlæggende indstillinger indstilles. Indstillinger gælder for den model du har åbne. 

4 nemme trin til at komme godt i gang:


Om Settings

Indstillingerne er opdelt i to grupper: "Connect to BIM Shark" og "Additional settings". 

Connect to BIM Shark er alt hvad du behøver at indstille for komme i gang, mens Additional settings er indstillinger du kan vælge at slå til, hvis de giver værdi for dit projekt. 


Connect to BIM Shark

Her indstilles det grundlæggende indstillinger for at oprette forbindelse til BIM Shark.

Bemærk: Valget af BIM Shark projektet vil blive gemt i selve Revit-filen, så hvis andre åbner denne vil den allerede pege på samme projekt. 

 • API-key: For at benytte selve integrationen, skal der ved første brug indtastes en API-kode – som herefter gemmes. API-koden findes under din profil på BIM Shark. Tryk på "Log In" for at teste om din API-key virker. 
 • Project: Her vælges det projekt som du ønsker at integrere med. 
 • Last Synced: Her vises hvornår modellen sidst er synkroniseret med BIM Shark. 

Til sidst trykkes OK for at gemme indstillingerne. Du kan bruge modellen sammen med BIM Shark. 


Additional sync features

Her indstilles hvilke yderlige indstillinger du ønsker for projektet.  Vi har valgt, at du bestemmer hvad der nødvendigt, da alle forespørgsler til Revit's database tager tid. Langt de fleste indstillinger vil have en minimal indflydelse på load tider, men særligt "Export gross area and volume", kan forlænge synkroniseringstiderne betragteligt. Det skal nævnes, at det vil være minimalt i forhold til at skulle lave de samme udregninger manulet!

 • Load/reload Keynote file automatically?: Vil automatisk indlæse en keynote fil med bygningsdele fra BIM Shark efter hver synkronisering. Klassifikationskoden vil også blive gemt i “Keynote” parametret ved nye tilknytninger til bygningsdele.
 • Save classification code to stadadized parameters: Vil gemme klassifikationskoden i de rette parametre, såfremt den valgt klassifikation for projektet indeholder CCS eller BIM7AA i navnet . Se "Hvordan vi understøtter CCS og BIM7AA" for yderlige vejledning.
 •  Updating type names with the following structure: Vil gemme omdøbe typer i modellen efter de valgte  omdøb parametre.

Export settings

Her indstilles hvilke yderlige indstillinger du ønsker for projektet.  Vi har valgt, at du bestemmer hvad der nødvendigt, da alle forespørgsler til Revit's database tager tid. Langt de fleste indstillinger vil have en minimal indflydelse på load tider, men særligt "Export gross area and volume", kan forlænge synkroniseringstiderne betragteligt. Det skal nævnes, at det vil være minimalt i forhold til at skulle lave de samme udregninger manulet!

 • Export Rooms, Spaces, HVAC zones, Areas and Mass: Synkroniseringen vil medtage 2D-elementer som rum, masser osv. Kan højne synkroniseringstiden.
 • Export Schedules?: Vil automatisk synkronisere alle skemaer i Revit-modellen som starter med navnet “BIMShark”.Se "Sync Schedule fra Revit" for yderlige vejledning.
 • Export gross area and volume: Udregner og sender brutto mængder (fx areal uden dørhuller) med til BIM Shark på de elementer som kan være “hosts”. Kan højne synkroniseringstiden.
 • Export only elements form Main and all primary design option: Vil gøre at eksporten ikke eksportere designoptions, der ikke er primære. 
 • Use specific 3d view for Syncnow export: Vil gøre at eksporten kun indeholder alle synlige ellementer fra det valgte view. 

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os