Sigma Estimates integration

Med denne gratis integration/app er det muligt at synkronisere dine bygningsdele fra BIM Shark direkte ind i Sigma Estimates. Sigma er Danmarks førende kalkulationsprogram til byggebranchen.

Indhold i denne artikel:

Installation

For at installere og benytte integrationen kræver det at du allerede har adgang til Sigma Estimates Professionel eller Enterprise. Selve BIMShark app'en til Sigma kan downloades via dette link.

Efter download af installationsfilen, som har endelsen .sigmapackage, kan denne åbnes eller trækkes ind i Sigma for at blive installeret. Efter påkrævet genstart af Sigma, vil app'en automatisk starte med Sigma. Hvis installationen er forløbet korrekt, skulle du kunne se en fane BIM Shark i Sigma:

Opsætning og synkronisering

For at benytte selve app'en, skal der indtastes en API-kode og udvælges et projekt fra BIM Shark, som bygningsdelene skal hentes fra. API-koden findes under din profil på BIM Shark i punktet Min profil > API-nøgle:

Start med at åbne et nyt dokument i Sigma. Derefter indsættes API-nøglen under punktet, Indstillinger > Angiv API nøgle:

Bemærk: Ovenstående indstillinger bliver gemt i selve Sigma-filen, som betyder at du fx kun behøver at vælge projekt første gang du synkroniserer.

Hvis API-koden er gyldig, vil du kunne se dine projekter fra BIM Shark i listen. Her vælges det projekt som du ønsker at integrere med. Til sidst trykkes GEM for at gemme indstillingerne.

Synkronisering af bygningsdele

Når indstillingerne er sat rigtigt op (beskrevet ovenfor), der er åbnet et Sigma dokument, kan du synkronisere bygningsdele imellem dit BIM Shark projekt og Sigma. Selve synkroniseringen igangsættes ved at trykke på Synkroniser bygningsdele:

Er knappen deaktiveret kan det skyldes:
- Forkert API-nøgle eller ikke manglende valg af BIM Shark projekt under Indstillinger.
- Ikke åbnet et Sigma dokument. 

Først gang der bliver synkroniseret til en nyt Sigma dokument, vil nedenstående dialog blive vist. Her skal besluttes hvorledes bygningsdelene fra BIM Shark skal synkroniseres med Sigma. I store træk kan man vælge at få samme struktur og hierarki fra valgte BIM Shark projekt, eller få alle bygningsdele fra valgte BIM Shark projekt under samme overskrift i Sigma:

De efterfølgende synkroniseringer vil huske ovenstående valg.

Det er ikke en import - men en synkronisering - så hvis der fx bliver slettet bygningsdele i BIM Shark, så vil disse også blive slettet fra dit Sigma dokument.

Ekstra felter

Fra BIM Shark til Sigma

Er der oprettet ekstra felter i valgte BIM Shark projekt, så vil de automatisk blive oprettet som ekstra felter i Sigma. Ekstra feltet/kolonnen i Sigma hedder "BS [navn på ekstra felt fra BIM Shark]".

Dette er typisk koder, som matcher et prisbibliotek man vil opdatere med, som kan sendes med over til Sigma.

Fra Sigma til BIM Shark

Hvis man ønsker at sende data fra Sigma til et BIM Shark ekstra felt, så skal man starte med at gå ind under Indstillinger og trykke på knappen Tilføj/fjern felter:

I dette vindue vælges i venstre side Sigma kolonnen som ønskes sendt til et BIM Shark ekstra felt. I højre side vælges ekstra feltet. Er listen tom, kan det skyldes at der endnu ikke er blevet oprettet et ekstra felt i BIM Shark projektet. Der kan tilføjes flere kolonner ved at trykke på + Tilføj eller Fjern for at slette en række.

Bemærk: Et BIM Shark ekstra felt kan kun benyttes/vælges én gang.

Hver gang der bliver udført en synkronisering vil ovenstående kolonner blive sendt til BIM Shark. Det kan godt gøre synkroniseringsprocessen en smule langsommere.

Dette er typisk kostpris og salgspriser, som kan sendes tilbage til BIM Shark.

Funktionerne i app'en

Bemærk: Du kan først bruge Videoen benytter en ældre udgave af app'en, og kan derfor se anderledes ud.

Efter at app'en er blevet installeret og aktiveret i Sigma, kan alle funktionerne tilgås i værktøjsbåndet BIM Shark:

Her følger en kort forklaring af alle knapperne:

 • Synkroniser bygningsdele: Vil tilføje, opdatere og slette bygningsdele iht. til valgte projekt på BIM Shark (under indstillinger). Ved første synkronisering skal der træffes valg om hvilken struktur man ønsker at benytte:
  • Med klassifikationsstruktur: Den valgte struktur fra BIM Shark projektet fx BIM7AA eller CCS, vil blive oprettet i Sigma. Bygningsdelene vil blive lagt under de respektive overskrifter.
  • Under fælles overskrift "Fra BIM Shark": Importerer nye bygningsdelene fra BIM Shark under overskriften "Fra BIM Shark".
 • Vis udgivet dokument: Åbner udgivet dokument for valgte bygningsdel. Knappen er kun aktiv hvis der er et udgivet dokument at vise.
 • Indstillinger: Åbner indstillingsvinduet hvor BIM Shark API-kode og -projekt kan indsættes og vælges. Derudover er det også muligt at vælge hvilke kolonner fra Sigma, man ønsker at få sendt til et BIM Shark ekstra felt. 
  • Vis projektet: Åbner det valgte projekt (fra indstillinger) i browseren. Knappen er kun aktiv hvis der er valgt et projekt.
 • Gå til BIMShark.com: Åbner BIM Sharks hjemmesiden i browseren.
  • Gå til Support-Center: Åbner BIM Sharks support-center i browseren.
  • Om denne app: Viser en beskrivelse af app'en og versions nr.

Video-eksempel på brugen af integrationen

Bemærk: Videoen benytter en ældre udgave af app'en, og kan derfor se anderledes ud.