Håndtering af ekstra felter

Hvis du har brug for at koble flere egenskaber/felter på en bygningsdel end dem som allerede eksisterer, så kan du oprette dine egne ekstra felter pr. projekt. Der findes pt. to typer af ekstra felter: Felt til tekst og felt som opslagsliste. Desuden er det også gjort muligt at begrænse egenskaben til kun at gælde for udvalgte dele af klassifikationstræet.

Indhold i denne artikel:

Oprettelse af ekstra felter

For at oprette dit eget ekstra felt, skal du, for det ønskede projekt, gå til projekt-menuen ved at trykke på projektets navn og vælge Ekstra felter i menuen:

På oversigts siden for ekstra felter trykkes på knappen Opret ekstra felt, for at oprette et ekstra felt. Herefter åbnes et vindue hvor indstillingerne for ekstra feltet indtastes og vælges:

  • Felt navn: Det synlige navn for feltet som bl.a. benyttes som kolonne navn på bygningsdelsoversigten.
  • Benyt opslagsliste: Ved afkrydsning bliver man sendt videre til opsætning af valgmuligheder. Se vejledning længere nede i denne artikel.
  • Revit parameter: (Valgfrit) Navnet på Revit parameteret som skal opdateres med værdien fra feltet. Fx Fire Rating.
  • Felt ID: Autogeneret felt id uden mellemrum og special tegn. Felt ID'et kan ændres efter eget ønske. Feltet benyttes bl.a. som henvisning fra Shark-Tags i dokumenter.
  • Feltet skal være tilgængelig under alle klassifikationskoder: Hvis feltet ikke er afkrydset, vil det være muligt manuelt at afkrydse/vælge hvilke klassifikationer, som ekstra feltet skal vises for.

Ved tekst felt (uden opslagsliste slået til), så trykkes på knappen Opret felt for at oprette feltet. Ved opslagsliste afkrydset vil knappen derimod hedde Næste -> og leder videre til opsætning af listeværdierne for feltet:

I kolonnen tilføjes de ønskede værdier som skal være synlige som valgmuligheder. Selve værdien, som vil blive vist på fx bygningsdelen skal udfyldes i kolonnen Værdi mens Beskrivelse er teksten for selve valgmuligheden.  Eksempelvis vil indsættes af "4000" i værdi og "Roskilde" i beskrivelse, fungere således at Roskilde vil blive vist som tekst, men ved valg af denne er det 4000, som vil blive vist på bygningsdelen, dokumenter via Shark-Tags osv.

Rediger, slet og klon af eksisterende ekstra felter

På oversigten over oprettede ekstra felter, kan man via tandhjulet finde yderligere funktioner. Her kan man bl.a. slette og redigere ekstra felter. Desuden er der også muligt at klone ekstra felter.

Ved benyttelse af Klon kopieres afkrydsninger med fra Feltet skal være tilgængelig under alle klassifikationskoder fra valgte ekstra felt. Resten af felterne skal man selv udfylde før den endelige oprettelse af det nye ekstra felt kan ske.

Sådan sendes indhold af ekstra felter til Revit

Du angiver Revit parameter navnet, når du opretter ekstrafeltet i feltet " Revit parameter" (findes under Avanceret, når man opretter/redigerer Ekstra felter).

" Revit parameter" navnet skal være præcis det samme som der findes på typen/instansen i Revit. Fx "Fire Rating" eller "Model".

Næste gang du Sync'er til BIM Shark, vil værdien fra ekstrafeltet, på den bygningsdel der er tilknyttet instansen/typen i Revit, blive lagt ind på parameteret.

Det kan opsummeres i følgende trin-for-trin guide:

1
Find parameter navn i Revit.
2
Sørg for, at det samme navn er angivet på ekstra feltets felt "Revit parameter"
3
Angiv en værdi på din bygningsdel i det ekstrafelt, du har oprettet.
4
Link en bygningsdel til en instans/type i Revit.
5
Sync i Revit.
6
Nu er værdien fra ekstrafeltet på bygningsdelen tilføjet parameteret i Revit.