Kan jeg selv ændre løbenummeret (i klassifikationskoden)?

Vi får en del spørgsmål til hvordan BIM Shark håndtere klassifikation. Med BIM Shark ønsker vi at klassifikation skal være simpelt og kunne udføres at lasse. Klassifikation skal derfor være simpelt og stort set automatisk og en integreret del at processen. Det er bl.a. derfor BIM Shark løbenummer automatisk og låst. Få en mere deltaljeret forklaring nedenfor. 

Forklaring BIM Sharks klassifikationskode:

1. - Klassifikationskoden

BIM Sharks klassifikationssystem er opbygget af en klasse og et løbenr. Tilsammen skaber det den unikke og projektspecifikke klassifikationskode for den pågældende bygningsdel. Eksempelvis er følgende klassifikatonskode 315.012 opbygget af følgende dele: [kode][valgfri separator][løbenr.].

2. - Løbenummeret

Løbenummeret (eller typenummeret/identifikation) holder BIM Shark automatisk styr på og er et fortløbende tal indenfor hver kode. Det er med til at sikre, at der aldrig vil være to bygningsdele med samme klassifikationskode indefor samme projekt.

Eksempelvis vil første bygningsdel under klassen 315 automatisk få tildelt næste ledige løbenummer, som er 001. Oprettes der endnu en bygningsdel under samme klasse, vil denne automatisk få tildelt 002 osv. Det er ikke muligt selv at ændre eller tildele et løbenr.

3. - Gruppering/sektionering af løbenumre

Hvis man ønsker at gruppere eller sektionere sine løbenumre, så fx 001-100 er reserveret til en bestemt type af vægge, kan det gøres ved at starte med at oprette en lang række "placeholder"-bygningsdele. Disse kan løbende blive redigeret, så de bliver omdannet til rigtige bygningsdele. Risikoen ved denne metode, er at holde styr på placeholdere-bygningsdele og rigtige bygningsdele.

En anden mulighed er, at lave sin egen klassifikationsstruktur, så man fx kan tilføje underklasser, som fx kan sige noget om typen. Eksempelvis kan man vælge af tilføje underklasser A, B, C osv. til klassen 315, så man kan få klassifikationskoder som fx har følgende struktur: 315.B.003. B i dette tilfælde kan så fx være underklassen for alle ydrevægge af tegl.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os