Forskellen på dokument og bygningsdelsbeskrivelse?

I denne artikel vil du få en forklaring på forskellen på dokumenter (arbejdsbeskrivelser) og bygningsdelsbeskrivelser. Desuden er der til sidst i artiklen et lille eksempel på et workflow hvor begge typer af skabeloner er i spil.

Indhold i denne artikel:

Baggrund

Den nuværende opdeling er et udtryk for nemt at kunne følge Bips' b1000 struktur, som er der de facto standard i de fleste projekter i Danmark.

En arbejdsbeskrivelse er opbygget af følgende kapitler:

 1. Orientering
 2. Omfang
 3. Generelle specifikationer
 4. Bygningsdelsbeskrivelser

Sidstnævnte kapitel (4.) er lidt anderledes end de andre kapitler, da dette gentages for antallet af bygningsdele, som indgår i arbejdet. Vi mener derfor, at der er fornuft i at opdele kapitel 1-3 i ét dokument og kapitel 4 (bygningsdelsbeskrivelser) i et andet, så man i ens projekt(er) nemt kan indsætte de bygningsdele (kapitel 4'ere), som der er behov for. 

Om du ønsker at gøre sådan er helt op til dig. Du kan sagtens nøjes med at have alt i Dokumenter/arbejdsbeskrivelser, som var det en almindelig Word-skabelon.

Dokument (arbejdsbeskrivelse)

I BIM Shark regi kan denne type skabelon bedst sammenlignes med fx en Word skabelon. Dvs. disse dokumentskabeloner kan opsættes med ønskede afsnit og layout (sidehoved og -fod) og herefter være udgangspunktet for nye dokumenter.

Denne type skabelon kan indsættes direkte i dokument-modulet i et projekt.

Bygningsdelsbeskrivelse

Denne type skabelon kan ligeledes indeholde en række afsnit. Disse afsnit vil typisk være dem, som er med til at beskrive den pågældende bygningsdel. Til modsætning for dokument/arbejdsbeskrivelse, så kan man ikke opsætte sidehoved og -fod, da denne type skabelon altid skal indsættes i et dokument/arbejdsbeskrivelse.

Denne type skabelon kan ikke indsættes direkte i dokument-modulet i et projekt, men kan indsættes i et dokument via følgende muligheder:

 • Tilknytte bygningsdelsskabelonen til en eller flere bygningsdele projektet i bygningsdels-modulet, som beskriver bygningsdelen. Bygningsdelen kan nu indsættes i et dokument eller via Smart-Editoren.
 • Kopiere en eller flere afsnit fra bygningsdelsbeskrivelser. Denne metode er mindre anbefalelsesværdig end ovenstående, da der ikke opstår nogen direkte relation og reference til de oprettede bygningsdele i projektet.

Hvad er fordelene ved denne opdeling?

Hvis du følger ovenstående struktur, vil du sandsynligvis opleve følgende værdier:

 • Struktur og overblik af skabeloner/beskrivelser, som stadigvæk kan kombineres i projektet.
 • Ved anvendelse af bygningsdelsskabeloner tilknyttet en bygningsdel, vil der blive skabt en aktiv relation, så man bl.a. nemt kan se hvilke beskrivelser en bygningsdel indgår i og hvilke bygningsdele som indgår i et dokument.
 • Ved brug af bygningsdelsbeskrivelser har man adgang til flere Shark-Tags, som knytter sig op på bygningsdelens aktuelle værdier. Fx ville du automatisk kunne få vist bygningsdelens klassifikationskode.

Eksempel

Et typisk workflow for oprettelse af en arbejdsbeskrivelse i BIM Shark: 

 1. I projektet oprettes en arbejdsbeskrivelse med udgangspunkt i et dokument som er gemt biblioteket.
 2. Der oprettes de fornødne antal bygningsdele i projektet og tilknyttet til hver enkel en bygningsdelsbeskrivelse fra biblioteket.
 3. Indsæt ny bygningsdel i arbejdsbeskrivelsen. Indholdet kan rettes til efter indsættelse i dokumentet.
 4. Udgiv dit dokumentet!