Benyt data fra dataudtræk/skemaer

Shark er det muligt at benytte data direkte fra din Revit-model direkte i dine dokumenter. Det kræver at du har synkroniseret et eller flere "Schedules" ( Se hvordan du gør hér).

I denne artikel gennemgår vi hvordan du kan indsætte data'en fra en eller flere skemaer ind i et dokument.

Indsættelse af data i dokumenter fra Revit

1

Klik på "Indsæt Sharktags" i dokument-editoren:

2

I vinduet vises en lang række tilgængelige Sharktags. I dette tilfælde vælges fanen "Dataudtræk" og på listen vælges skemaet hvor data'en befinder sig:

3

Nu fremkommer et nyt view, som  svarer til en forsimplet visning (formaterig er fjernet) af skemaet, som det ser ud i Revit. Du kan vælge at indsætte listen som den er, som en nummereret liste eller en punktopstillet liste. Du har også mulighed for at vælge enkelte værdier fra skemaet, hvis du klikker på en enkelt værdi i skemaet:

4

I teksten vil der nu blive indsat et Sharktag:

5

Sharktaget vil blive udskiftet med selve skemaet, eller en værdi fra skemaet, ved forhåndsvisning eller ved at udgive dokumentet. Du kan også holde musen over Sharktagget for at se den aktuelle værdi:

6

Skemaet fremgå nu af dokumentet:

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os