Tilføj indhold i et dokument

I denne artikel vil du lære hvordan du kan indsætte og opbygge dit dokument.

2 nemme trin til at komme godt i gang:

1. trin - Kopier afsnit fra et andet dokument

Har du allerede et eller flere afsnit fra et andet dokument i projektet eller biblioteket, så kan du tilføje disse på denne måde:

1
Åbn dokumentet du ønsker at tilføje afsnittet eller opret et nyt.
2
Tryk på +ikon for at indsætte et nyt afsnit og tryk "Kopier fra eksisterende dok." i vinduet:

3
I dette vindue vælges det ønskede dokument eller skabeloner via fanerne:

4
Nu vises en liste over alle afsnit i det pågældende dokument. Sæt flueben i de afsnit du vil indsætte i dit dokument og afslut ved at trykke på [Vælg] knappen:

5
Afsnittene vil nu blive indsat i dit dokument. Hvis du ønsker at redigere, kan du dobbelt klikke i et afsnit:

2. trin - Indsæt bygningsdele med tilknyttet bygningsdelsbeskrivelser

Hvis du har oprettet bygningsdele i bygningsdelsjournal-modulet med tilhørende bygningsdelsskabeloner, kan du også indsætte disse i dine dokumenter. Helt konkret er det den tilknyttede bygningsdelsskabelon, som ville blive indsat i dokumentet.

Fordelen ved denne metode er, at du får en direkte kobling imellem bygningsdelen og dokumentet, som bl.a. betyder:

  • At du nemt kan få et overblik over hvilke bygningsdele som samlet set indgår i dokumentet og omvendt.
  • At du kan få indsat en lang række informationer direkte fra bygningsdels-modulet om bygningsdelen via Shark-Tags.
  • Synkronisering med bygningsdel i Revit vil automatisk vise link til udgivet dokument (arbejdsbeskrivelse) hvori bygningsdelen er indsat.

Følg disse trin for at tilføje en bygningsdel til et dokument:

1
Gå til eller opret et nyt dokument.
2
I dokumentet trykkes på +-ikonet:

3
I vinduet vælges knappen "Tilføj bygningsdel":

4
Der sættes kryds ud for de bygningsdele (bygningsdelsbeskrivelser), som skal indsættes i dokumentet:

5
Nu er bygningsdelen indsat i dokumentet, og man kan bl.a. se puslespilbrik-ikonet, som symboliserer at der er en aktiv tilknytning til en bygningsdel. Desuden kan man også hurtigt aflæse bygningsdelens tilhørende klassifikationskode:

Tilføj flere bygningsdele til samme afsnit

Hvis du ser nedenstående dialog, skyldes det at én eller flere bygningsdele, som er tilknyttet et dokument peger på samme skabelon:

Denne dialog bliver udløst af én eller flere af nedenstående grunde, og giver dig et valg om hvad du vil gøre:

  • Der allerede findes en bygningsdel med tilknytning til samme skabelon (bygningsdelsbeskrivelse) i dokumentet
  • En eller flere af de valgte bygningsdele til indsættelse peger på samme skabelon (bygningsdelsbeskrivelse).

Du har nu følgende valg for en eller flere af bygningsdelene, som du ønsker at indsætte:

Indsæt afsnit - Bygningsdelen (bygningsdelsbeskrivelsen) vil blive indsat på normalvis som et nyt og selvstændigt afsnit.

Tilknyt til bygningsdel - På listen vælges bygningsdelen som er identisk med valgte bygningsdel. Der vil nu blive skabt en tilknytning til bygningsdelen. Der vil ikke blive blive indsat nye afsnit i dokumentet.

Fjern tilknytning til bygningsdel

Hvis du ønsker at fjerne en eller flere tilknytninger til en bygningsdel, men stadigvæk at bevare afsnit og indholdet i dit dokument, så kan du følg disse trin:

1
Gå til dokumentoversigten under det pågældende projekt og tryk på værdien i kolonnen "Bygningsdele". I nedenstående eksempel trykkes på teksten "1 bygningsdel":

2
I dialogvinduet kan man se hvilke bygningsdele, som er tilknyttet det pågældende dokument. Udfra bygningsdelen i højre side, trykkes på "Fjern fra dokumentet":

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os