Sync Schedule fra Revit

Ved "Sync Schedule" (Synkronisering af skemaer) kan du overføre alle typer skemaer fra Revit til dit BIM Shark projekt. Data kan dernæst indsættes i dokumenter som bl.a. tegningslister og dørskemaer, så der er sammenhæng mellem dine dokumenter og din (BIM)model.

3 nemme trin til at komme godt i gang:

1. trin - Opsætning af skema

Unik første kolonne

Det er vigtigt, at værdierne i den første kolonne er unikke, da det i BIM Shark bruges til at adskille de forskellige rækker fra hinanden. Vi anbefaler, at du bruger  Family and Type ,  BS Classificationcode eller BIM Shark Tag til det unikke felt.

For at kunne eksportere skemaet, skal navnet starte med BIMShark. Dermed kan du nemt skelne mellem ”normale” skemaer, som ikke behøver at blive sendt til BIM Shark, og hvilke der automatisk bliver delt med dit BIM Shark projekt.

BIM Shark Revit Addin - Synk Scedule

2. trin - Synkronisering af skemaer fra Revit

Der er to måder at sende skemaer på; manuel og automatisk. Læs om de to forskelle nedenfor. 

Manuel synkronisering

Hvis man ønsker selv at styre hvornår man vil synkronisere sine skemaer, så kan denne metode benyttes:

1
Sikrer dig at  Schedules? er slået fra under  Settings i Revit addin-et. Ellers vil skemeaet automatisk blive synkroniseret når der bliver trykket på  Sync Now.
2
Åbn det skema som du ønsker eksporteret til BIM Shark. Vær sikker på at det er opsat som beskrevet længere oppe.
3
Tryk på  Sync Schedule, som evt. ligger under Link To Documents menuen. 

BIM Shark Revit Addin - Settings Sync Schedules

4
Efter succes-beskeden kan du nu gå til BIM Shark og se eller bruge din data. 

Automatisk synkronisering

1
Under Settings (indstillinger) sættes flueben i Schedules?:

BIM Shark Revit Addin - Settings

2
Når der bliver trykket på  Sync Now, vil alle skemaer som starter med BIMShark (bemærk forskel i store og små bogstaver) blive synkroniseret med dit BIM Shark projekt:

3. trin - Brug din data i dokumenter

Gå til denne artikel for at se hvordan du indsætter værdier fra dataudtræk i dokumenter.

Har du stadigvæk spørgsmål? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os