Manuel tilføjelse af dokument/beskrivelse til et objekt i Revit

Fordi BIM Shark er et objektorienteret (BIM) specifikations program, har BIM Shark allerede "klassificeret" og "identificeret" ethvert dokument og afsnit med et unikt nummer (Id). Med " Link to documents", kan du manuelt indsætte et link til et dokument offentliggjort i et projekt på app.bimshark.com.

Med " Link to documents" (link til dokumenter) kan du oprette et link til et af dine offentliggjorte dokumenter i et projekt. I fx Revit giver dig mulighed for at åbne dokumentet direkte fra modellen. Linket åbner hele dokumentet med alle dens afsnit. Til at oprette linket burger BIM Shark dokumentets unikke id.

1
Selected object(s)” viser det eller de objekter du har markeret i Revit. Det/de valgte objekter vil være den du kan knytte et dokument/afsnit til.
2
Published Document(s)” indeholder en liste over de dokumenter der er udgivet for projektet (se settings for vejledning om kobling mellem BIM Shark og Revit). Hvis du ikke vælger at bruge ”By ID” eller ”By tag” efterfølgende, vil et link til hele det udgivne dokument blive skrevet til et delt parametre med navnet ”BS Doc Link”. Linket vil altid henvise til seneste version, med mindre du vælger specifikt at generere et nyt, hvorved linket ikke længere virker.
3
Refine Link” (forfin link) “ By Patagraph” eller “ By tag

By ID - Med "By ID(s)" (via id) kan du oprette et link til et eller flere specifikke afsnit i et offentliggjort dokument. Uanset om du senere ændrer afsnittets titel, ændrer indholdet eller rækkefølgen af afsnittene,
vil linket altid linke til det /de unikke afsnit. 
By tag - Med " By tag”(via nøgleord), kan du oprette et link til et eller flere afsnit i et offentliggjort dokument, som du har tilføjet et eller flere tags (nøgleord) for at identificere afsnittet.Tags eller id’er til udgivne dokumenter bliver skrevet til et shared paramter med navnet ”BS Tag”.

4
Search” giver dig mulighed for at søge efter et bestemt afsnit eller tag.
5
Paragraphs” indeholder en liste over afsnit i det udgivne dokument. Du kan vælge at linke til et eller flere afsnit ved at markere det ønskede afsnit på listen.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os