Overblik over tilbudslistemodulet

I denne artikel

l du få et samlet overblik over tilbudsliste-modulet under projekter, som er her hvor du oprettet og styre din tilbudslister. Alle numre vil individuelt blive uddybet og forklaret under billedet.

6 smarte funktioner:

1

 Ark i tilbudslisten

Arket vil indeholde 3 grupper som hver især kan indeholde tilbudsposter. De tre grupper er:
BygningsdeleOptioner og Stipuleret ydelser.

2

 Opret ark

Ved at trykke her kan du oprette ark i din tilbudsliste. Se mere om hvordan du gør hér.

3

 Eksport til Excel

I BIM Shark er det muligt at anvende en standard skabelon til tilbudslister eller uploade sin egen, hvis man ønsker formatering eller opsætning anderledes. Du kan læse mere om hvordan du opsætter din egen skabelon her: XX
4

 Bygningsdele i tilbudslisten (og manuelle poster)

Bygningsdele er i korte træk, de ydelser knytter sig til bygningsdelen og er så at sige obligatoriske. Du kan tilføje bygningsdele fra bygningsdelsmodulet eller oprette manuelle poster. Manuelle poster er til alt der ikke har en direkte tilknytning til et objekt i en model. Du kan læse mere om hvordan du opsætter din egen skabelon her: XX
5

 Optioner i tilbudslisten

I gruppen “Optioner”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser. Du kan læse mere om hvordan du opsætter din egen skabelon her: XX
6

 Stipuleret ydelser i tilbudslisten

I gruppen “Stipuleret ydelser”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser, eller du kan oprette den fra dit bibliotek. Vil ville her vise hvordan den oprettes fra dit bibliotek. Dette kan bl.a. være enhedspriser, som kan komme i spil ved fx ekstra arbejder..