Oprettelse af tilbudsliste

Det er nemt at oprette tilbudslister i BIM Shark. Du behøver ikke vide noget om formler og formatering og andre avanceret indstillinger i Excel.
Vi har forsøgt at fjerne at det overflødige, samtidig med at vi har bevaret alle de vigtige ting, når man arbejder med tilbudslister.

Komme godt i gang:

1.  - Oprettelse af tilbudsliste

Oftest har du i dit projekt oprettet bygningsdele og det er nu blevet tid til at oprette tilbudslisten, hvor de bygningsdele indgår..

1
Fra Tilbudsliste-modulet ved at trykke på "Tilbudslister” i menu-bjælken.
2
For at starte en tilbudsliste trykkes på “Opret nyt ark”.
3
I vinduet angives et navn på arket og hvis det ønskes kan der også indtastes en reference fx til arbejdsbeskrivelsen eller lign.
4
Arket er nu blevet oprettet.
Arket vil indeholde 3 grupper som hver især kan indeholde tilbudsposter. De tre grupper er:
Bygningsdele, Optioner og Stipuleret ydelser.

" Bygningsdele" er i korte træk, de ydelser knytter sig til bygningsdelen og er så at sige obligatoriske. Du kan tilføje bygningsdele fra bygningsdelsmodulet eller oprette manuelle poster. Manuelle poster er til alt der ikke har en direkte tilknytning til et objekt i en model.

Bygningsdele:

1
Bygningsdelene indsættes ved at trykke på " Indsæt bygningsdel" i dropdown listen.
2
Herefter vælges én eller flere bygningsdele fra bygningsdelsmodulet. Trykker til “Indsæt” for at indsætte de valgte bygningsdele.
3
Bygningsdelene er nu blevet tilføjet til arket, og dermed vil evt. ændringer af bygningsdelen i bygningsdelsmodulet automatisk også træde i kraft i den netop oprette.
Det lille ikon fortæller et bygningdelen på arket er sammenkædet med en bygningsdel fra bygningsdelsmodulet.

Det er ikke muligt at redigere denne type tilbudspost, da al information kommer direkte fra bygningsdelsmodulet.
Ændringer skal altså foretages ovre i selve bygningsdelsmodulet.

Manuel post:

Manuelt poster kan bruge som bygningsdele, der ikke har en sammenkædning med bygningsdelsmodulet. Manuelt poster kan også bruges som overskrifter, hvilket vi vil vise her.

1
En manuelt poste indsættes ved at trykke på " Manuel post" i dropdown listen..
2
Tilbudsposten navngives “Indervægge” og oprettes. For at den manuelle post bliver en overskrift, benyttes pilene til højre til at lave om på rækkefølgen og hierakiet.

Læg også mærke til, at positionsnumrene også automatisk bliver opdateret, når der bliver lavet ændringer i hierakiet.


Optioner:
I gruppen “Optioner”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på samme vis som manuelle poser.

Stipuleret ydelser:
I gruppen “Stipuleret ydelser”, som er alternativer til de faste tilbudsposter. Disse kan oprettes på sammevis som manuelle poser, eller du kan oprette den fra dit bibliotek. Vil ville her vise hvordan den oprettes fra dit bibliotek. Dette kan bl.a. være enhedspriser, som kan komme i spil ved fx ekstra arbejder.

1
Derfor vælges “Tilføj post” og “Indsæt fra bibliotek”.
2
På denne side afkrydses de stipuleret ydelser som ønskes kopieret til tilbudsarket.
3
Til sidst trykkes på “ Indsæt valgte” for at udføre handlingen, og nu frem går posterne på tilbudsarket.

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os